Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen met motorische problematieken. Ze oefent en begeleidt kinderen van 0-18 jaar om de juiste voorwaarden te bereiken voor een optimale ontwikkelinge van houding, conditie en beweging. Bovendien heeft de kinderfysiotherapeut de juiste vaardigheden om kinderen (en ouders) te begeleiden richting het optimaal functioneren van het bewegingsapparaat.

 

Jonge kinderen leren en ontwikkelen zich spelenderwijs. Bewegen is behalve gezond en leuk ook erg nuttig. Door spel en bewegingen ontwikkelen kinderen hun motoriek. Deze ontwikkeling verloopt niet bij iedere kind hetzelfde. 

Bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van het algemene patroon.

Als er sprake is van motorische ontwikkelingsachterstand, kan de oorzaak hiervan liggen in aandoeningen aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of simpelweg door een tekort aan motorische ervaring.

De gespecialiseerd fysiotherapeut van FysioHaven kan dan de juiste begeleiding bieden. 

Kinderfysiotherapie wordt in beide vestiging van FysioHaven aangeboden; Trojestraat 60A en Marktgracht 54, Almere

 

Indicaties kinderfysiotherapie

Baby/peuters:

Veel voorkomende problemen bij baby's waarbij de kinderfysiotherapeut van FysioHaven u kan ondersteunen zijn:

 • te vroeg geboren kinderen; meer info

 • asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding van het lichaam 

 • afplatting van de schedel aan één zijde of het achterhoofd

 • huilbaby's

 • billenschuiven/ tenenlopen

 • aangeboren afwijkingen 

 • neurologische aandoeningen zoals spina bifida enn cerebrale parese

 • spierziektes; meer info

 • Erbse parese: obstetische plexius brachialislaesie (meer info) oftwel verlamming van de arm ten gevolge van de bevalling.

 • achterstanden in verstandelijke ontwikkeling, o.a Down syndroom; meer info

 • Orthopedische klachten; meer info

Peuters kunnen motorisch onhandig of houterig zijn of een slecht evenwicht hebben en angstig zijn om te bewegen.

Dit kan problemen geven met vaardigheden zoals lopen, rennen, traplopen, fietsen, knutselen, tekenen en kleuren.

Kinderen van 4-18 jaar 

 • Motorische ontwikkelingsachterstand (zowel grove en/of fijne motoriek)

 • DCD (Developmental Coordination Disorder)

 • Neurologische problemen (hersenletsel) en aandoeningen (bv. spina bifida of cerebrale parese)

 • Ademhalingsproblematiek, zoals astma, cystic fibrosis, hyperventilatie

 • Houdingsproblemen

 • Kyfose sn Scoliose

 • Orthopedische afwijkingen

 • Sportblessures

 • Hypermobiliteit 

 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen

 • Schrijfproblemen

 • Afwijkend looppatroon

 • Conditionele problemen

 • Kinderen met overgewicht

 • Mentale retardatie

 • Jeugdreuma ​