Algemene fysiotherapie

De fysiotherapeut is de specialist op het gebied van bewegen en de problemen of beperkingen die zich daarbij kunnen voordoen.

Of u nu een blessure heeft opgelopen waar u graag vanaf wilt, of dat u een chronische aandoening heeft en minder beperkingen wil ervaren, uw fysiotherapeut kan u hierbij helpen.

Wanneer u zich aanmeldt zal er eerst een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek.

Hierbij worden uw klachten en beperkingen in kaart gebracht, en worden ook uw doelen en wensen besproken. Op basis van deze gegevens, samen met de bevindingen uit het onderzoek, zal er een passend behandelplan worden opgesteld. Veelal zal er na het onderzoek direct een start worden gemaakt met de behandeling, zodat u snel een afname van uw klachten ervaart.

Centraal staat bij de fysiotherapeutische behandelingen in FysioHave dat de patient zelf actief werkt aan het herstel. Over het algemeen zullen patiënten een oefentherapeutisch programma krijgen, ondersteund door informatie om te begrijpen waar de oefeningen voor dienen. 

 

Kinderfysiotherapie 

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen met motorische problematieken. De KF oefent en begeleidt kinderen van 0-18 jaar om de juiste voorwaarden te bereiken voor een optimale ontwikkeling van houding, conditie en beweging. Bovendien heeft de kinderfysiotherapeut de juiste vaardigheden om kinderen (en ouders) te begeleiden richting het optimaal functioneren van het bewegingsapparaat.

 

Jonge kinderen leren en ontwikkelen zich spelenderwijs. Bewegen is behalve gezond en leuk ook erg nuttig. Door spel en bewegingen ontwikkelen kinderen hun motoriek. Deze ontwikkeling verloopt niet bij elk kind hetzelfde. Bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van het algemene patroon.

Als er sprake is van motorische ontwikkelingsachterstand, kan de oorzaak hiervan liggen in aandoeningen aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of simpelweg door een tekort aan motorische ervaring.

De gespecialiseerde fysiotherapeut van FysioHaven kan dan de juiste begeleiding bieden. 

Kinderfysiotherapie wordt in beide vestigingen van FysioHaven aangeboden: Trojestraat 60A en Marktgracht 54, Almere

Indicaties kinderfysiotherapie

Baby's en peuters:

Vaak voorkomende problemen bij baby's waarbij de kinderfysiotherapeut van FysioHaven u kan ondersteunen zijn:

 • te vroeg geboren kinderen; meer info

 • asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding van het lichaam 

 • afplatting van de schedel aan één zijde of het achterhoofd

 • huilbaby's

 • billenschuiven en tenenlopen

 • aangeboren afwijkingen 

 • neurologische aandoeningen zoals spina bifida en cerebrale parese

 • spierziektes; meer info

 • Erbse parese: obstetische plexius brachialislaesie (meer info) oftwel verlamming van de arm ten gevolge van de bevalling

 • achterstanden in verstandelijke ontwikkeling, o.a Downsyndroom; meer info

 • Orthopedische klachten; meer info

Peuters kunnen motorisch onhandig of houterig zijn of een slecht evenwicht hebben en angstig zijn om te bewegen.

Dit kan problemen geven met vaardigheden zoals lopen, rennen, traplopen, fietsen, knutselen, tekenen en kleuren.

Kinderen van 4-18 jaar ​

 • Motorische ontwikkelingsachterstand (zowel grove en fijne motoriek)

 • DCD (Developmental Coordination Disorder)

 • Neurologische problemen (hersenletsel) en aandoeningen (bv. spina bifida of cerebrale parese)

 • Ademhalingsproblematiek, zoals astma, cystic fibrosis, hyperventilatie

 • Houdingsproblemen

 • Kyfose sn Scoliose

 • Orthopedische afwijkingen

 • Sportblessures​

 • Hypermobiliteit 

 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen

 • Schrijfproblemen

 • Afwijkend looppatroon

 • Conditionele problemen

 • Kinderen met overgewicht

 • ​Mentale retardatie

 • Jeugdreuma ​

 

Oedeemtherapie en manuele lymfdrainage

Naast een systeem van bloedvaten heeft ons lichaam nog een transportsysteem: het lymfestelsel.

Dat is verantwoordelijk voor de afvoer van overtollig vloeistof en de afweer tegen infecties.

Lymfoedeem is een zichtbare, overmatige ophoping van vocht in een bepaald lichaamsdeel.

Oedeem ontstaat als het evenwicht tussen de vochtaanmaak en vochtafvoer is verstoord.

Lymfoedeem is een chronische aandoening die vaak progressief is en meestal geleidelijk begint.

Vormen van oedeem:

 • Primair lymfoedeem is een aangeboren aandoening die zomaar kan ontstaa

 • Secundair lymfoedeem ontstaat als gevolg van een chirurgische ingreep, zoals het verwijderen van lymfeklieren, oncologische ingrepen, trauma’s, infecties en post-operaties

 • Veneus oedeem: als gevolg van een functiestoring in de aderen, b.v. trombose, spataderen, chronisch veneus insufficiëntie

 • Gegeneraliseerd oedeem: vochtophoping die ontstaat bij nier-, hart- en leverproblematiek

 • Lipoedeem: overmatige ophoping van vet in het lichaam. Komt uitsluitend bij vrouwen voor.

 • Inactiviteitsoedeem: doo een verminderde werking van de spier- en gewrichtspompen en de werking van de zwaartekracht op de aderlijke afvoer en op het lymfestelsel ontstaat oedeem

 

Symptomen van oedeem:

Er zijn verschillende symptomen, afhankelijk van de plaats waar het oedeem zich bevindt:

 • zwellingen

 • zwaar & vermoeid gevoel

 • spanning en huidproblematiek

 • wonden die langzaam of slecht genezen

Therapie:

FysioHaven biedt u een gecombineerde behandeling van manuele lymfdrainage, oefentherapie, compressie door middel van zwachtels, lymfetape, advies voor huidverzorging en leefregels aan.

Door deze combinatie bereiken wij een optimaal behandelresultaat.

Beatrice King’ori-Roes is een een gespecialiseerde en geregisteerde oedeemtherapeut in FysioHaven.

Meer informatie vindt u op www.NVFL.nl 

 

Ziekte van Parkinson

Parkinson is een neurologische aandoening die een grote impact kan hebben op het dagelijks leven. Bekende bewegingsklachten zijn het beven (tremoren), de stijve spieren waardoor het moeilijk is om bewegingen te beginnen, de trage bewegingen en een gebogen houding. Op termijn ontstaan meestal moeilijkheden met de dagelijkse bezigheden, zoals omdraaien in bed. Er zijn medicijnen en operaties om de verschijnselen te verminderen. Deze zullen uw klachten echter nooit helemaal wegnemen. Als de klachten er eenmaal zijn, gaan ze niet meer weg en nemen ze meestal geleidelijk toe. Parkinson heeft geen invloed op de lengte van uw leven, maar wel op de kwaliteit ervan.

 

Als u problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel en omrollen in bed, kunt u veel baat hebben bij fysiotherapie. Dat is ook het geval als uw conditie minder wordt of als u nek- of schouderklachten heeft. Contact met de fysiotherapeut is ook zinvol als u vaker valt en juist geneigd bent om minder te bewegen.

FysioHaven is aangesloten bij ParkinsonNet.

 

Medical taping